Wenche Kollen

EIER & DAGLIG LEDER / KOSMETISK SYKEPLEIER

Dr. Erik Berg

ANSVARLIG PLASTIKK KIRURG / MEDISINSK ANSVARLIG LEGE

Dr. Axel Mühlan

SPESIALIST I GYNEKOLOGI

Dr. Mari Stokstad Olsen

ANESTESILEGE

Dr. Anita With Vårøy

ANESTESILEGE

Ina-Mette Sandåker

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Jorunn Avnsnes

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Anette Risvik

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Ina-Mette Sandåker

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Jeanette Nedenes

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Petter Stiansen

AUTORISERT ANESTESISYKEPLEIER

Jeanette Friis Pedersen

AUTORISERT ANESTESISYKEPLEIER

Irene Lyse

KOSMETISK / AUTORISERT SYKEPLEIER

Mabel Lorine King

KOSMETISK / AUTORISERT SYKEPLEIER

Jeanette Smidsrød Hørte

KOSMETISK / AUTORISERT SYSKEPLEIER

Nina Nga Do

KOSMETISK SYKEPLEIER / PMU ARTIST

Eva Helland

KOSMETISK / AUTORISERT SYKEPLEIER