Wenche Kollen

Eier/daglig leder Kosmetisk/autorisert sykepleier

Dr. Lars Jacobsen

Medisinsk ansvarlig lege/ Anestesilege

Dr. Axel Mühlan

Spesialist i gynekologi

Dr. med. Bo Cederqvist

Ansvarlig plastikk-kirurg

Jeanette Nedenes

Autorisert operasjonssykepleier

Jeanette Friis Pedersen

Autorisert anestesisykepleier

Kristin Waage

Kosmetisk/autorisert sykepleier

Irene Lyse

Kosmetisk/autorisert sykepleier

Ann Helen Ekornsæter

Autorisert sykepleier

Mabel Lorine King

Kosmetisk / Autorisert sykepleier

Eva Helland

Kosmetisk/autorisert sykepleier

Ina-Mette Sandåker

Autorisert operasjonssykepleier