Wenche Kollen

Eier/daglig leder Kosmetisk/autorisert sykepleier

Dr. med. Erik Berg

Ansvarlig plastikk-kirurg

Dr. Gunn-Renate Larseng

Medisinsk ansvarlig lege

Dr. Axel Mühlan

Spesialist i gynekologi

Dr. Mari Stokstad Olsen

Anestesilege

Jeanette Nedenes

Autorisert operasjonssykepleier

Ina-Mette Sandåker

Autorisert operasjonssykepleier

Jeanette Friis Pedersen

Autorisert anestesisykepleier

Kristin Waage

Kosmetisk/autorisert sykepleier

Irene Lyse

Kosmetisk/autorisert sykepleier

Mabel Lorine King

Kosmetisk / Autorisert sykepleier

Eva Helland

Kosmetisk/autorisert sykepleier