Wenche Kollen

EIER & DAGLIG LEDER / KOSMETISK SYKEPLEIER

Dr. Erik Berg

ANSVARLIG PLASTIKK KIRURG / MEDISINSK ANSVARLIG LEGE

Dr. Axel Mühlan

SPESIALIST I GYNEKOLOGI

Dr. Lars Jacobsen

ANESTESILEGE

Dr. Mari Stokstad Olsen

ANESTESILEGE

Jeanette Nedenes

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Ina-Mette Sandåker

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Mette Bø Mørland

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Jeanette Friis Pedersen

AUTORISERT ANESTESISYKEPLEIER

Irene Lyse

KOSMETISK / AUTORISERT SYKEPLEIER

Mabel Lorine King

KOSMETISK / AUTORISERT SYKEPLEIER

Nina Nga Do

KOSMETISK SYKEPLEIER / PMU ARTIST

Eva Helland

KOSMETISK / AUTORISERT SYKEPLEIER