Wenche Kollen

EIER & DAGLIG LEDER / KOSMETISK SYKEPLEIER

Dr. Erik Berg

ANSVARLIG PLASTIKK KIRURG / MEDISINSK ANSVARLIG LEGE

Dr. Axel Mühlan

SPESIALIST I GYNEKOLOGI

Dr. Mari Stokstad Olsen

ANESTESILEGE

Dr. Anita With Vårøy

ANESTESILEGE

Ina-Mette Sandåker

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Kristi Isberg

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Anette Risvik

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Jeanette Nedenes

AUTORISERT OPERASJONSSYKEPLEIER

Petter Stiansen

AUTORISERT ANESTESISYKEPLEIER

Jeanette Friis Pedersen

AUTORISERT ANESTESISYKEPLEIER

Irene Lyse

KIRURGI KOORDINATOR / KOSMETISK SYKEPLEIER

Vanessa Tobiassen

KOSMETISK SYKEPLEIER

Jeanette Smidsrød Hørte

KOSMETISK SYKEPLEIER

Eva Helland

KOSMETISK SYKEPLEIER