axel

SPESIALIST I GYNEKOLOGI

Spesialist i gynekologi og urogynekologi og er svært dyktig innen kosmetisk gynekologisk kirurgi.
Mühlan er utdannet lege ved universitetet i Jena, Tyskland i 1996 og ferdig spesialist i 2005.
Han har jobbet som overlege ved gynekologisk avdeling, Sørlandet sykehus Flekkefjord siden 2005.