Hva er urininkontinens?

Urinlekkasje er et svært vanlig problem hos eldre kvinner , men også mange yngre kvinner kan ha ufrivillig lekkasje av urin. Hosting, nysing, latter, trening eller tunge løft kan ofte fremkalle ufrivillig urinlekkasje. Dette kan for mange være svært hemmende både sosialt og intimt. Mange føler dette som et personlig problem som det kan være vanskelig å snakke om med fastlegen sin som ikke er spesialist i gynekologi.

Klinikk Arendal har dyktig gynekolog med lang erfaring med urininkontinens behandling

Urininkontinens behandling uten kirurgi

Kegel øvelse:

Bekkenbunnstrening vil kunne hjelpe men det vil ta ca 6 mnd før resultatene vil vise seg og det kan ikke garanteres full effekt.

intimkirurgi

Laserbehandling :

«Mona Lisa Touch» Dette er en helt ny teknologi i Norge. Denne metoden er egnet for kvinner med mild til moderat grad av symptomer på urin inkontinens eller for kvinner med andre sykdommer som ikke kan utføre et kirurgisk inngrep.

  • Før laserbehandling

    Ved konsultasjonen hos gynekologen blir celleprøve tatt før behandling, og gynekologen vil ved en samtale og /eller ved tester finne ut om det er indikasjon for behandling. Behandling kan finne sted samme dag som konsultasjon.

  • Under laserbehandling

    Det vil bli ført opp en probe i vagina som avgir varme. Dette vil ikke kjennes som smertefullt og selve behandlingen tar ca 6 minutter.

  • Etter laserbehandling

    En svak varmefølelse kan muligens kjennes 1-3 dager etter behandling, men dette skal ikke være smertefullt. Pasienten kan gå rett på jobb etter behandling. En må avstå fra seksuell aktivitet og tampongbruk 2 uker etterbehandling.