Mange er plaget med små kuler som kommer i huden og det kan skyldes blant annet Aterom eller Lipom. Lipomet er en fettcellesvulst, mens ateromet skyldes en tilstoppet utførselsgang fra en talgkjertel.

Aterom

Noen ganger kan utførselsgangen fra talgkjertelen eller hårsekken «proppes» igjen. Det er ikke kjent hvorfor dette skjer. Oljen, sebum, slipper ikke ut. Kjertelen fortsetter å produsere olje/talg, og det danner seg etter hvert en kul under huden. På fagspråket kalles dette et aterom. Det er en bløt, gul, ofte bred og litt knudrete knute, som oftest har en sentral navle, en forsenkning. Utover det kosmetiske har tilstanden liten betydning.

Slike forstørrede talgkjertler er vanlige blant middelaldrende og eldre mennesker.

Typiske trekk ved et Aterom

Diagnosen er lett å stille på grunn lag av kulenes utseende. De ses som en bløt, gul, ofte bred og litt knudrete kul i huden. Oftest forekommer slike ateromer i pannen, i hodebunnen, på kinnet og på nesen, men kan også finnes i underlivet og på ryggen. De fleste kulene er 2-4 cm i diameter, men de kan bli opptil 5 cm store.

foeflekker

Behandling

Vanligvis er behandling unødvendig. I mange tilfeller er kulen lite synlig, og den er lite skjemmende. Noen ganger kan den være mer iøynefallende. Enkelte ønsker derfor å få fjernet slike aterom. Dersom det er en enkeltstående kul kan legen ofte fjerne denne kirurgisk. Hvis det lykkes å fjerne kulen med omliggende kapsel, vil kulen være fjernet for alltid. Blir deler av kapselen igjen under huden, kan det danne seg en ny kul på samme sted. Innholdet i talgkjertelen har et osteaktig utseende.

Dersom det er flere små kuler vil vi kunne hjelpe med ulike behandlingsalternativer som laserbehandling og hudkremer.

Talgkjertler som har vært betente, kan være vanskelige å få fjernet i sin helhet, fordi de har vokst seg fast i omgivende hud.

Betennelse i en talgkjertel

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå betennelse i en forstørret talgkjertel. Typiske tegn på infeksjon er rødhet, hevelse, ømhet og lokal varme. Ofte blir resultatet en byll (abscess) som det kan tømmes puss fra.

I noen tilfeller er det nødvendig at en lege behandler deg. Legen lager da en åpning i byllen og presser innholdet ut.

Lipom

Lipomer er langsomt voksende svulster med en myk til fast, gummiaktig konsistens. Lipomer gir vanligvis ingen symptomer.

Hva er et lipom?

Et lipom er en svulst i underhuden utgått fra fettceller. Lipomer har sjelden noen praktisk betydning utover eventuelt det kosmetiske, eller de få ganger lipomet trykker på tilstøtende vev, som f.eks. en nerve.

Lipom er den vanligste bløtvevs-svulsten i underhuden. Årsaken er ukjent.

Typiske trekk

Lipomer er langsomt voksende svulster med en myk til fast, gummiaktig konsistens. Diameteren er under 5 cm i over 80% av tilfellene, men de kan i ekstreme tilfeller bli mer enn 20 cm og veie flere kilo. Lipomer gir vanligvis ingen symptomer, men de kan unntaksvis gi smerter hvis de trykker på en nerve. De forekommer oftest på overkroppen, skuldrene, bakre del av nakken, i armhulene, men de kan finnes overalt. I de fleste tilfeller er det bare ett lipom, men i 20% av tilfellene finnes flere lipomer.

Ved undersøkelse finnes en bløt, uskarpt avgrenset underhudsknute som kan forskyves litt i forhold til omkringliggende vev.

Behandling

Lipomer trenger nesten aldri behandling. De fjernes ikke med mindre de er til kosmetisk sjenanse, eller medfører plager fordi de presser på tilgrensende strukturer, eller om diagnosen er usikker.

Om man velger å fjerne lipomet, lar det seg vanligvis lett «skrelle» ut. Noen ganger lager legen kun et lite snitt i huden og presser lipomet ut gjennom åpningen. Store lipomer lar seg fjerne med fettsugings-teknikk, og man kan på den måten begrense størrelsen på arret.