ansatt-Dr-med-Bo-Cederqvist

ANSVARLIG PLASTIKK KIRURG

Plastikk-kirurg dr. Bo Cederqvist har lang erfaring innen plastikk-kirurgi og startet sin karriere i 1996. Siden 2001 har han arbeidet med kosmetisk kirurgi.

Bo Cederqvist er spesialist i plastikk- og generell kirurgi og har skrevet doktoravhandling innen blodkarforskning.

Han har drevet egen praksis siden 2004 i Sverige og har vært tilknyttet Klinikk Arendal siden 2009.

I tillegg til hans lange erfaring med kosmetisk kirurgi er han også en erfaren rekonstruktiv kirurg og har gjennomført mange inngrep etter skader, canser og brannskader.

Cederqvist har utført flere tusen kosmetiske inngrep og er en meget produktiv kirurg som har gitt han stor og bred erfarenhet.

Han holder seg oppdatert med de nyeste teknikkene og deltar ofte i nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser og har hatt studiereiser til kjente kirurger i Frankrike, Tyskland og Brasil.

Cederqvist holder ofte forelesninger på nasjonale plastikk-kirurgiske møter og har lang erfaring i undervisning og holder også forelesninger innen plastikk-kirurgi på spesialutdannelser for operasjonssykepleiere.

Dr. Bo Cederqvist har med årene opparbeidet seg stort erfaring innen kosmetisk kirurgi og kan dermed gi deg den beste behandlingen ut fra dine forutsetninger. Han er opptatt av pasientens beste og at du skal føle deg trygg og sikker. Han utfører inngrepene i samarbeid med erfarne spesialsykepleiere og seriøse anestesileger for å oppnå best pasientsikkerhet.