Undersøkelsen omfatter ultralydundersøkelse av livmorhals, livmor og eggstokker. Ultralyd av kvinnelige kjønnnsorganer foretas som regel med såkalt transvaginal teknikk. Et lydhode med ultralydgele og kondom utenpå føres inn i skjeden.

Hva er ultralyd av kvinnelige kjønnsorganer?

Undersøkelsen omfatter ultralydundersøkelse av livmorhals, livmor og eggstokker. Ultralyd av kvinnelige kjønnnsorganer foretas som regel med såkalt transvaginal teknikk. Et lydhode med ultralydgele og kondom utenpå føres inn i skjeden. Transvaginal ultralyd gir klart bedre kvalitet på bildene enn om lydhodet er på utsiden av buken, fordi lydhodet kommer nærmere organene i bekkenet. Bare unntaksvis gjøres transabdominal ultralyd hvor ultralyden sendes gjennom bukveggen.

intimkirurgi

Nytten av ultralydundersøkelser er svært avhengig av undersøkerens erfaring og bare i mindre grad av utstyrets kvalitet. Enhver oppfylning i bekkenet som legen kan kjenne ved gynekologisk undersøkelse, vil kunne fremstilles med ultralyd. Ved mistanke om sykdom i de indre kvinnelige kjønnsorganer er transvaginal ultralyd den enkleste og beste bildedannende undersøkelsen. Ultralyd skiller ikke sikkert mellom godartede og ondartede oppfyllinger. Ved mistanke om kreft vil ultralyd ofte måtte suppleres av andre bildediagnostiske metoder som CT og MR.

Ved en normal undersøkelse finnes organene med normal posisjon, størrelse og utseende, og med normalt innhold i livmoren. Egglederne kan ikke sikkert framstilles uten bruk av kontrastmiddel. Eggstokkene endrer seg gjennom menstruasjonssyklus. Tidlig i fasen utvikles «blærer» på eggstokkene (follikler) som uttrykk for egg som modnes frem mot eggløsning. Ca. åttende dag i syklus blir én follikel dominerende og den øker til 2-2,5 cm i størrelse før eggløsning. Ved eggløsning sprekker follikelen. Man kan da ofte se fri væske i bukhulen og det gule legemet i eggstokken.

Indikasjoner

Spesialister gjør ultralyd som ledd i en vanlig gynekologisk undersøkelse. Ultralyd er den foretrukne undersøkelsen ved utredning av oppfylninger i nedre del av bekkenet. Undersøkelsen er særlig nyttig til å skille mellom cyste (væskefyllt hulrom) og fast svulst. Ved blødninger etter at menstruasjonen er opphørt, gjøres det ofte ultralyd. Noen ganger gjøres ultralyd for å bekrefte at en spiral ligger på plass. I utredningen og behandlingen av ufrivillig barnløshet brukes ultralyd rutinemessig. Ved kreftsykdommer i bekkenet inngår undersøkelse med ultralyd som en del av oppfølgingen og kontrollen av sykdommen.

Undersøkelsen

Ved transvaginal undersøkelse ligger du på ryggen med hoftene lett hevet eller i en vanlig gynekologisk benk. Et lydhode smøres med gel og påføres et kondom før det føres inn i skjeden. Bilder tas under lett rotasjon av håndtaket og forskyvninger utover/ innover og oppover/ nedover i skjeden. Undersøkelsestiden er 15-30 min.

Transabdominal undersøkelse kan av og til være nødvendig for å supplere en transvaginal undersøkelse. Metoden foretrekkes også når man skal undersøke jenter/ kvinner med inntakt møydom, kvinner som er omskåret, kvinner etter overgangsalderen der skjeden er trang og lett sårbar, og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep.

Du ligger på ryggen under undersøkelsen. Gel påsmøres buken for å bedre lyd/bilde-kvaliteten. Lydhodet føres over buken og undersøkeren følger med på dataskjermen. Undersøkelsestiden er ca. 10-20 min.

Pasientforberedelser

Ved transvaginal ultralyd er det viktig med tom urinblære, og man vil ofte bli bedt om å late vannet før undersøkelsen. Ved transabdominal ultralyd kan det være en fordel med full urinblære. Kvinner som har spesielle grunner (se ovenfor), bør derfor ikke late vannet like før undersøkelsen.

Hvilke funn kan man gjøre?

Forandringer med eggstokkene er i de fleste tilfeller godartede cyster av ulike typer. Påvisning av en fast svulst på en eggstokk kan være vanskelig å bedømme. Noen ganger kan ikke diagnosen fastslås før etter operasjon og mikroskopisk undersøkelse av svulstvevet.

Livmorsvulster er ganske vanlige blant kvinner over 40 år. I de aller fleste tilfeller dreier det seg om godartede muskelknuter på livmoren. Kreft i livmorhalsen kan ikke ses med ultralyd. I livmorhulen kan det påvises polypper. Ultralyd kan ved kreft i livmorhulen gi mistanke om tilstanden, men det må som regel gjøres CT eller MR i tillegg.

Bekkeninfeksjoner kan av og til gi ultralydfunn ved kraftige betennelser eller der det har dannet seg byller (abscesser). Forandringer i egglederne som resttilstand etter gamle infeksjoner kan ses på ultralyd. Endometriose kan noen ganger gi typiske funn. Ultralyd benyttes til påvisning av spiral i tilfeller hvor man ikke ser trådene fra spiralen, og man er usikker på om spiralen er på plass.

Videre utredning av uklare funn vil ofte være CT, MR eller laparoskopi.