Hva er TVT-O?

TVT-O er forkortelsen for Tension Free Vaginaltape Oburator. 

Denne teknikken er kirurgi for urinlekkasje forårsaket av for eksempel hoste, nysing, trening ,løft eller andre bevegelser som samleie og orgasme. Dette er den nyeste og sikreste kirurgiske prosedyre metoden for stressinkontinens.

Dette er en innovativ, minimal invasiv prosedyre med hele 85% – 90% suksessrate i behandling av stressinkontinens.

Kirurgi ved inkontinens har svært gode resultater og gi pasienter et nytt liv.

Denne operasjonen kan gjøres poliklinisk. Det vil si inn og ut samme dag. Noen få (mindre enn 5%) kan få problemer med å tømme blæren etter operasjonen. Det er ellers lite komplikasjoner forbundet med operasjonen. Operasjonen er enkel og kan utføres på de aller fleste pasienter uansett alder.

Du skal føle deg trygg og ivaretatt og vi skal finne den beste løsningen for deg! 100% diskresjon.

intimkirurgi

 • Før operasjon

  Gynekologen som du møter ved konsultasjon vil være den samme som både undersøker deg , opererer deg og som foretar kontroll. Du vil slippe å forholde deg til flere leger. På konsultasjonstimen din vil du bli informert om operasjonen og du vil kunne stille spørsmål. Du må faste 6 timer før operasjon pga lett narkose.

 • Under operasjon

  Operasjonen blir utført på operasjons stuen i 30 minutter under lett narkose. Du vil derfor sove under hele inngrepet og ikke kjenne smerte. Det er alltid en erfaren anestesi lege og anestesi sykepleier som gir deg narkosen. 
Under søvn, vil kirurgen begynne å utføre operasjonen i området av fremre vaginalvegg med operasjonssåret lengde på ca 1,5 cm. Deretter vil et spesielt instrument bli brukt til å sette inn tension-free vaginal tape gjennom såret for å binde (support) urinrøret under midten. Det blir sydd med tråd som løser seg opp av seg selv slik at du ikke trenger å fjerne sting.

 • Etter operasjon

  Etter inngrepet vil du våkne opp på oppvåkningsavdelingen der en sykepleier vil passe på deg. Du vil oppleve full diskresjon da det kun benyttes enerom til operasjonspasientene. Det finnes også en bakdør som kan benyttes dersom dette er ønskelig når du skal hjem.  

Du kan dusje dagen etter operasjonen.

  Det er vanligvis lite smerte med denne type operasjon, men noen får lettere gangsperre i et par dager.

  Det er vanlig med 1-2 uker sykemelding og du skal unngå tunge løft i 2 uker. Det anbefales kontroll etter 6 måneder.