Hva er trådløft?

NORDYX™ Lifting Threads er en teknologisk innovasjon som tilbyr kvinner og menn en enkelt og effektiv behandling ved at spesial lagede tråder blir enkelt lagt inn i huden. Man får et redefinert ansikt da man løfter huden forsiktig tilbake der den var for 5-10 år siden. I tillegg til at huden da blir strammet vil det bli noe økt volum på de rette steder og rynker blir redusert, ved hjelp av ca. 1 times behandling på klinikken.

NORDYX™ Lifting Threads™ er produsert og designet for å gi mest mulig løft og et resultat som vil vare i 1-5 år. Selve trådene er laget av høyeste kvalitet og vil forsvinne helt fra vevet etter 1-2 år, men i mellomtiden har huden blitt stimulert slik at resultatet kan vare opptil 5 år med akkurat disse PLACL trådene.

NORDYX har utviklet de mest effektive teknikkene da de har lang erfaring med tråder, og vi kombinerer disse teknikkene for å få best mulig resultat som er tilpasset hver enkelt kunde.

– Trådene absorberes etter 12-18 måneder, og gir et resultat som varer i 1-5 år.

– Trådene settes inn med butt kanyle og de små krokene på trådene fester seg til vevet under dermis, slik at man får et løft og på sikt også revitalisering av vevet. Trådene stimulerer til nydannelse av kollagen, elastin, hyaluronsyre og gir økt dannelse av små kapillærer (angiogenese) som øker blodsirkulasjonen i området.

Etter at trådene er lagt under huden, kuttes enden(e) av trådene og de blir liggende i vevet til de etterhvert løses opp av seg selv uten skadelige avfallsprodukter. Materialet som brukes, PLACL, er veldig vevsvennlig og biokompatibelt.

Områder vi behandler med trådløft

  • Slapp hud ansikt – ansiktsløft
  • Definisjon kjevelinje / slapp hud kjevelinje
  • Kinnben
  • Acnearr

Etter trådløft behandling:

Vanligvis kan man gå rett på jobb etter moderat behandling.
Ved større behandling og ved mange tråder på hver side, kan man oppleve at huden rynkes noe i området hvor huden samles, og den kan bli noe ujevn i noen få uker. Dette er kun forbigående og det varierer fra pasient til
pasient. Dette skjer fordi vi ikke kan fjerne hud, men kun replassere den til der den var for en del år tilbake.
Ved mye overskuddshud, varer dette lenger, og da kan vanlig ansiktsløft være den beste løsningen

Det er ofte veldig lite smerter etter behandling og lite blødninger da vi
jobber med butt kanyle, og også fordi vi legger tråden i et lag under dermis hvor det er lite eller ingen nerver.
Derfor trenger man bedøvelse kun på de stedene nålen går inn i huden og eventuelt ut av huden.

Sove på ryggen i 3 dager
Ikke bruk krem eller foundation over innstikkstedene de første 3 dager
Ikke vaske håret på 3 dager
Ingen hard trening første 2 ukene.
Ingen massasje i området første 4 ukene
Ikke bruk fingertuppene på innstikks-området før området er tilhelet.
Ikke gape høyt, ikke tygge hard mat den første uken
ikke mye mimikk bevegelse i ansiktet første uken

Hvorfor velge Nordyx tråder framfor andre merker?

Da vi skulle velge hvilke type trådleverandør vi ønsket å bruke var Nordyx det soleklare valget. Nordyx er innovative tråder med unike og sterke barbs/krok-formasjoner som gjør at trådene griper bedre i vevet og løfter bedre enn de aller fleste tråder på markedet og varer lengre

Trådene er laget av biokompatible materialer som resorberes av vevet uten å etterlate seg avfalls-stoffer.

Stimulerer vevet til nydannelse av nytt kollagen, elastin og HA som resulterer i et sterkere og mer spenstig vev.

Stimulerer til angiogenese. Angiogenesen øker sirkulasjonen i området ved å stimulere til nydannelse av kapillærer i områdene – bedret næringsopptak og bedret og friskere hud.

Lang varighet uten invasivt inngrep – ingen arrvevsdannelser eller permanente forandringer.

Ulike tråd material typer:

PDO (polydioxano) kort varighet av resultat.
PLACL, er en kombinasjon av PCL (polycaprolacton) og PLLA (poly-lactic-acid). Sterk og fleksibel tråd, som gir lengst varighet av resultatet.
PCL (brukes lite)
PLLA (brukes lite da denne kan være noe stiv)

Nordyx bruker det beste tråd-materialet med dokumentert lengst varighet i vevet og
fokuserer hovedsaklig på PLACL-tråder, som er et biokompatibelt, resorberbart materiale og som ikke avgir skadelige stoffer når det oppløses i huden.

Nordyx bruker det beste tråd-materialet med lengst varighet i vevet

Nordyx tråder er laget av PLACL og gir en sterk og fleksibel tråd

Nordyx trådene er CE registrert, og Nordyx er et norskregistrert varemerke.
Den ferdige tråden med kroker har en ekstremt god evne til å feste seg i vevet. Den produseres av en av de ledende trådproduksjonene i Korea og Italia.
Derfor har Nordyx enkelte tråder som er helt unike for Nordyx-serien.

Nordyx kan også levere PDO tråder, men fokuserer for det meste på PLACL, da det er det beste trådmaterialet, og som gir lengst og mest holdbar effekt.

Forskjellen på Nordyx PLACL tråder vs PDO:

1. Våre Nordyx tråder er laget av PLACL, og mange andre bruker PDO. PLACL ligger 3 ganger så lenge i vevet, og derfor gir Nordyx PLACL-tråder et resultat som varer minst 3-5 ganger så lenge som PDO tråder. PLACL-materialet gir også mye bedre stimuli til vevet, både pga materialet de er laget av (PLACL) og fordi disse trådene ligger mye lengre i vevet.
2. PDO ligger kun 3-7 måneder i vevet, og studier viser at en tråd må ligge minst 9 måneder i vevet for å få en tilfredsstillende nydannelse av kollagen, elastin og HA, samt nydannelse av nye kapillærer i området.
3. Studier viser at i løpet av 25 uker så var mer enn 60% eller mer av PDO tråder oppløst når den ligger i vandlig miljø. Når det gjelder PLACL så var det kun 30% eller enda mindre som var oppløst i løpet av 24 uker. Så oppløsnings-hastigheten mht til PDO er mye høyere enn PLACL. Derfor gir PLACL tråder mye bedre resultat på sikt.
4. PDO er mykere enn PLACL, og det lages tynne kroker på alle tråder. Derfor vil en myk krok holde mye kortere tid på vevet enn en krok som er laget av sterkere og stivere materiale slik som Nordyx.
5. Nordyx har helt unike kroker som veldig få i verden har maken til, og det er mange PDO-produsenter verden over og som har holdt på i veldig mange år. Uansett hvilke kroker man har, så må man først og fremst ha et materiale som ikke løses opp i løpet av noen få måneder.
6. Nordyx kan også levere PDO tråder i tillegg til PLACL, men de har valgt å ikke selge PDO da de kun vil levere det beste tråd-materialet med dokumentert lengst holdbarhet og dokumentert lengst varighet i vevet.
7. Derfor kan man  si med sikkerhet at en PLACL tråd gir et bedre resultat med lengre holdbarhet enn hvilken som helst PDO-tråd grunnet styrken og den lave oppløsnings-hastigheten man ser i vevet man ser ved PLACL-materialet, og at man også ser at vevet rundt reagerer veldig positivt på PLACL tråder fordi de ligger 3 ganger så lenge i vevet som en PDO tråd.
8. Leverandøren av Nordyx har mange kunder både i Norge og England som har prøvd PDO og de føler at resultatet er bra med en gang, men at det ikke varer. Derfor har mange av disse begynt med Nordyx Tråder i stedet slik som også vi på Klinikk Arendal.