Hvorfor oppstår rynker mellom øyenbryn?

Mange har veldig sterk muskelbruk / mimikk i området mellom øyenbryn, på fagspråket kalt glabella området. Musklene i dette området blir ofte veldig sterke dersom en bruker dette området aktivt pga for eksempel mysing, bekymring, sinne, eller spenningshodepine eller rett og slett uvaner. Hos mange som bruker denne muskelen aktivt blir det etter hvert dannet tynne linjer, rynker og furer.

Behandling av rynker mellom øyenbryn

Botox er ofte førstevalget når en skal behandle rynker som har oppstått i disse områdene siden Botox får musklene til å slappe av og dermed glatter ofte rynkene seg ut. I tillegg forebygger Botox mot videre utvikling av rynkene. De fleste føler Botox i dette området har en behagelig avslappende effekt i tillegg til å være en effektiv behandling for å glatte ut rynker.

botox

 

Dersom rynkene i dette området har fått tid til å feste seg eller furene er blitt dype kan det være aktuelt å sette en liten mengde Restylane for å fylle ut rynkene. Hvis en i tillegg ønsker en forbedring av hudkvaliteten i området kan en laserbehandling eller hudprodukter være aktuelt.

Botox behandling mot hodepine / migrene

Siden Botox har en avslappende effekt på muskulatur, har mange svært god effekt på spenningshodepine ved bruk av Botox i glabella (mellom øyebryn) og i panneregion. Det er imidlertid viktig at ny hodepine av ukjent årsak blir undersøkt hos egen lege før en evt behandling.

Migrene behandling med Botox er vanskeligere å få effekt, men også svært mange med migrene får en god bedring med Botox i disse områdene. Det er også her svært viktig at en har fått utredet av egen lege at det ikke er alvorlige årsaker til at en har migrene før en Botox behandling.

Behandling av myserynker i øyekrok

Hvis en person har sterk tendens til å myse ved å dra sammen øynene vil det ofte lage seg et tynt nettverk med rynker innerst i øyekroken og øynene vil også ofte bli mindre enn tidligere. Ved å sette en microdose med Botox i dette området vil området slappe mer av og rynker glattes ut samt at øynene kan bli noe større.

Mange kan også få en god bedring av linjer under øynene ved en Co2 laserbehandling eller medisinske hudprodukter.