Hvorfor oppstår rynker mellom øyenbryn?

Mange har veldig sterk muskelbruk / mimikk i området mellom øyenbryn, på fagspråket kalt glabella området. Musklene i dette området blir ofte veldig sterke dersom en bruker dette området aktivt pga for eksempel mysing, bekymring, sinne, eller spenningshodepine eller rett og slett uvaner. Hos mange som bruker denne muskelen aktivt blir det etter hvert dannet tynne linjer, rynker og furer.

Behandling av rynker mellom øyenbryn

Rynkebehandling av dette området er en rask, trygg og effektiv behandling som reduserer rynker ved å redusere muskelaktiviteten, som gjør at rynkene da glattes mer ut. I tillegg forebygger det mot videre utvikling av rynkene. Dette er en midlertidig effekt, effekten varer i gjennomsnitt 3-4 måneder. Behandlingen passer like godt for menn som kvinner.

botox

 

Dersom rynkene i dette området har fått tid til å feste seg eller furene er blitt dype kan det være aktuelt å sette en liten mengde Restylane for å fylle ut rynkene. Hvis en i tillegg ønsker en forbedring av hudkvaliteten i området kan en laserbehandling eller hudprodukter være aktuelt.

Injeksjonsbehandling mot hodepine / migrene

Mange har svært god effekt på spenningshodepine ved behandling i glabella (mellom øyebryn) og i panneregion. Det er imidlertid viktig at ny hodepine av ukjent årsak blir undersøkt hos egen lege før en evt behandling.

Migrene er det vanskeligere å få effekt på, men også svært mange med migrene får en god bedring med behandling i disse områdene. Det er også her svært viktig at en har fått utredet av egen lege at det ikke er alvorlige årsaker til at en har migrene før en behandling.

Behandling av myserynker i øyekrok

Hvis en person har sterk tendens til å myse ved å dra sammen øynene vil det ofte lage seg et tynt nettverk med rynker innerst i øyekroken og øynene vil også ofte bli mindre enn tidligere. Ved å behandle i dette området vil området slappe mer av og rynker glattes ut samt at øynene kan bli noe større.

Mange kan også få en god bedring av linjer under øynene ved en Co2 laserbehandling eller medisinske hudprodukter.