Hva er lichen sclerosus et atrophicus?

Dette er en hudlidelse i skrittet hos kvinner. Unntaksvis kan tilstanden også forekomme andre steder på kroppen. Tilstanden er karakterisert ved kløe, smerte og ubehag rundt kjønnsåpningen. Plagene kan gi problemer med å gjennomføre samleie. Det kan ses hudforandringer i form av hvite, røde, pigmenterte, hevede utslett, noen ganger med små sår. Noen kaller dette for hvitflekksyken.

Den nøyaktige forekomsten er ikke kjent, men tilstanden er ganske vanlig. De fleste tilfellene forekommer hos kvinner etter overgangsalderen, men tilstanden kan ses hos kvinner i alle aldersgrupper. I sjeldne tilfeller opptrer tilstanden også hos menn med sårdannelse på ytre deler av penis.

Årsak til lichen sclerosus

intimkirurgi

Årsaken er ukjent. Det kan forekomme flere tilfeller i samme familie av begge kjønn. Det finnes ingen klare teorier om årsak, selv om auto immun sykdom kan mistenkes hos noen. Hos 3-5% av dem med denne tilstanden kan utslettet med tiden utvikle seg til hudkreft (plateepitelkarsinom).

Symptomer og tegn på lichen sclerose hos kvinner

Typiske plager er kløe og smerter, og det kan foreligge synlige hudforandringer. Huden blir blek eller hvit, enten flekkvis eller i hele vulvaområdet – eller unntaksvis på andre lokalisasjoner, f.eks. på halsen.
Lichen sclerosus er karakterisert ved «sigarettpapir»-hud, det vil si hud som er tynn, hvit og rynket. Inngangen til skjeden kan bli trang og «gro igjen». Det finnes også en variant (plateepitelhyperplasi) der det finnes flekker med fortykket hud og fargeendringer fra hvitt til grått.
Noen er uten symptomer og tilstanden oppdages tilfeldig i forbindelse med rutinemessig gynekologisk undersøkelse.
Mange klager over smerter ved samleie. Det skyldes arrdannelse og sammenvoksinger omkring skjedeåpningen. Noen ganger strammer huden rundt skjedeåpningen seg så mye at det kan være vanskelig eller umulig både å gjennomføre samleie og til og med å late vannet.

Symptomer på lichen sclerosus hos menn

Lichen sclerosus er en kronisk hudbetennelse som medfører hvite flekker og tynn og skjør hud. Hos menn gir den først og fremst forandringer på penis der forhuden blir arrforandret, skrumper og vanskeliggjør samleie.

Diagnostikk

Sykehistorien og de typiske hudforandringene gir ofte diagnosen. Noen ganger mistolkes tilstanden som en soppinfeksjon, men det oppstår ingen bedring med antisopp-behandling. Ved usikkerhet om diagnosen vil gynekologen ta en vevsprøve. Mikroskopi av vevs prøven vil da med stor sikkerhet kunne gi diagnosen.

Behandling av lichen sclerosus

Målet med behandlingen er å helbrede eller lindre plager. Fordi huden ved lichen sclerosus er tynn, tørr og pergament liknende, bør det tas hensyn til det ved enkle hygieniske tiltak. Du bør unngå overdreven tørking av huden etter vask eller bad. Fuktighetskrem eller -oppløsning bør brukes daglig. Unngå irritanter og allergener, bruk bomullsundertøy og unngå stramme, tettsittende klær. Seksuell avholdenhet kan være aktuelt for en periode dersom sex forverrer kløen og plagene, eventuelt den første tiden etter at behandlingen er startet.
Lichen sclerosus behandles ofte med hydrokortison og noen får kortison injeksjoner. Laserbehandling av Lichen er helt nytt og kan gi en god forbedring hos pasienter.
Kirurgi reserveres for pasienter med påviste celleforandringer, eventuelt der det foreligger hudkreft. I tilfeller der inngangen til skjeden er grodd igjen, kan kirurgi gjøres for å lage god åpning igjen.

Laserbehandlingen MonaLisa Touch er en ny og revolusjonerende behandling som kan bedre på lichen sclerosus.

Laserbehandlingen forynger huden som er angrepet og huden blir dermed mykere og symptomene bedre. Klinikk Arendal har gynekolog som har lengst erfaring i Norge med denne type behandling.

Nyhet! PRP behandling for Lichen sclerosus

PRP er forkortelse for Platelet Rich Plasma. Dette er en stamcelle-behandling med dine egne vekstfaktorer. Behandlingen foregår i korthet ut på at man tapper ditt eget blod og sentrifugerer dette i en spesial sentrifuge som skiller ut dine vekstfaktorer. Vekstfaktorene blir deretter injisert i området der vevet trenger å fornyes. Denne prp behandlingen har vist seg å ha god effekt på lichen sclerose pasienter. I kombinasjon med laser blir effekten ytterligere bedret. Enkelte kaller denne behandlingen for 0-shot, men ved en o-shot behandling settes dette mer i klitoris for en bedring av sensibiliteten og lystfølelsen. Ved lichen behandling settes det mer i vevet som er affisert og ikke i klitoris. Gynekologen ved Klinikk Arendal utfører også denne type behandling.Behandlingsmetoder:

«MonaLisaTouch» Laserbehandling →

PRP →

Klikk for å åpne bilder av Lichen Sclerosus

Bilder hentet fra NHI.no