Ved en gynekologisk undersøkelse undersøkes de kvinnelige kjønnsorganer. Ved Klinikk Arendal blir undersøkelsen alltid utført av erfaren lege med spesialisering innen gynekologi, kvinnesykdommer og urogynekologi. Du trenger ingen henvisning fra fastlege til vår privatpraktiserende gynekolog.

Undersøkelse blir gjort for å vurdere, utrede eller avkrefte eventuell sykdom. I forbindelse med den gynekologiske undersøkelsen blir det gjerne tatt en celleprøve av livmorhalsen eller eventuelt klamydiatest. Videre kan det tas bakteriologiprøver eller vevsprøver etter indikasjon. Det kan gis prevensjon i form av resept på p-piller eller innlegging av spiral.

Hvem bør ta celleprøver?

Alle kvinner mellom 25-69 år er anbefalt å ta regelmessige celleprøver fra livmorhalsen, også kalt cervix cytologi, regelmessig og minst hvert tredje år.

intimkirurgi

Slik kan en oppdage celleforandringer eller tidlig stadium av livmorhalskreft. Om en tidligere har hatt avvikende prøver, er det selvfølgelig anbefalt med hyppigere oppfølging og prøvetakelse.

Under undersøkelsen

Under undersøkelsen sitter du komfortabelt i en moderne, gynekologisk stol. Gynekologen bruker så et spekulum for å få en god oversikt over skjeden og livmorhalsen, og kan da også ta de nødvendige prøver. Et spekulum er et instrument av kirurgisk stål som ligner på et andenebb. Spekulumet blir forsiktig innført i skjeden, og det er lite ubehag forbundet med dette.

Vi tilbyr å supplere undersøkelsen med ultralydundersøkelse av de indre kjønnsorganene- altså slik får gynekologen en god utredning av tilstanden i livmor og de to eggstokkene. Her blir det brukt en vaginal ultralydprobe, som kan ligne på en tynn «stav». Denne føres forsiktig inn i skjeden ved undersøkelsen.

En gynekologisk undersøkelse er sjelden vondt, men mange kan oppleve situasjonen som ubehagelig. Vi legger stor vekt på at du skal føle deg godt ivaretatt og at opplevelsen skal bli så behagelig og komfortabel som mulig. Vår gynekolog har lang og bred erfaring, og det legges også vekt på god og grundig informasjon før, underveis og etter den gynekologiske undersøkelsen.