Hva er fett-transplantasjon?

Fettransplantasjon er et lite kirurgisk inngrep hvor fett tas fra ett sted på kroppen og setter det inn igjen i et annet område på kroppen.
Fordelen med denne metoden er at vi bruker ditt eget vev, slik at du ikke kan få noen reaksjoner på det som sprøytes inn.

Hvor er vanlig å fettransplantere?

Ansikt: Fettransplantasjon til lepper, søkk under øyne, furer fra nesen, kinnben, utfylling av volumtap i kinn

Kropp: Fettransplantasjon til bryst, rumpe, korrigeringer etter fettsuginger eller for eksempel for utfylling av arr.

Hvor lenge varer en fett transplantasjon?

Noe av fettet som transplanteres vil gå til grunne. I gjennomsnitt vil 20-40% av det transplanterte fettet forsvinne. Det hender derfor at noen må ha en ny fett transplantasjon for å få den ønskede effekten.

 • Før operasjon

  Klinikk Arendal har uforpliktende konsultasjon hos plastikk kirurg og du vil for din trygghet møte samme lege før under og etter operasjon.
  Plastikk kirurgen tegner opp hvordan snittene skal legges før operasjon og tar bilder.
  Du må være frisk og ikke ha noen alvorlige sykdommer.

 • Under operasjon

  Du vil bli fulgt inn på operasjonsstuen hvor du møter narkose- og operasjonsteamet. De vil overvåke deg under hele operasjonen og sørge for at du har det trygt hele tiden. Operasjonsområdet vaskes med en desifiserende væske. Det settes bedøvelsesvæske i det området hvor fettet skal hentes fra/ fettsuges som for eksempel mage eller hofter.
  Ved hjelp av en tynn kanyle suges det ut den ønskede mengden fett og deretter bearbeides fettet før det blir satt inn igjen på ønsket område.

 • Etter operasjon

  Du vil være hoven i det transplanterte området i noen dager og en kan føle seg «mørbanket» i området fettet er hentet fra via fettsuging. Etter 4 uker får du en viss pekepinn på resultatet. Etter 6 måneder ser du vanligvis det endelige resultatet.