Uønskede og lokaliserte fettansamling på ulike steder på kroppen kan være genetisk eller hormonelt betinget.  Det kan være tilnærmet umulig å slanke eller trene bort. I slike tilfeller er liposuction, eller Coolsculpting, en sikker og effektiv måte å fjerne disse fettansamlingene på.

Les mer:

kundeklubb-kropp