Kroppsfett er et fellesnavn for ulike typer av fettvev. Det er skadelig for kroppen med både for mye og for lite.

Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Det indikerer om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt. Formelen er ikke helt eksakt. Muskuløse og personer med tung benbygning kan ha en BMI-verdi på over 25 uten å være overvektige. BMI skiller heller ikke mellom kroppsfett og muskler, selv om muskler veier mer enn fett.

BMI regnes ut ved å ta vekten i antall kg og dele på høyde ganger høyde (i meter). For en person som er 1,68 m høy og veier 62 kg, blir regnestykket slik: 62/(1,68*1,68) = BMI 22.

For å få best resultat anbefales det å ha en vekt som ikke overstiger 30 i BMI .

kundeklubb-kropp

Fettreduksjonsbehandlinger