Huden er delt i overhud, lærhud og underhud.

Overhuden er den vi kan se når vi ser på oss selv, og den er bare 0,2 millimeter tykk. Den er dannet av celler som fornyer seg ganske raskt; det tar dem mellom et par uker og et par måneder.

Lærhuden er 1,5 millimeter, og altså betydelig tykkere. Den er dannet av fibre. Det er altså ikke celler som kan fornye seg i lærhuden. Fibre er lange, store proteinmolekyler som skiftes ut mer langsomt. Det tar mellom et halvt år og tre år.

Lærhuden er arr-ansvarlig

Arrene oppstår i lærhuden, hvor det ikke er celler, bare fibre, og derfor har ikke cellefornyelsen noen innflytelse på arr.

 

kirurgisk-arrkorreksjon

Arr oppstår når man får et sår som går ned til midt i lærhuden eller dypere. Da kommer det til noen fiberdannende celler, såkalte fibroblaster, som i sårhelingsprosessen danner nye fibre.

Kaos i fibrene

Men hvorfor ser arrene så merkelige ut?

Arr ser ut som de gjør fordi kroppen ikke kan gjenskape fibrene slik at de blir satt i system på samme måte som huden er fra naturens hånd.

Man kan forestille seg at huden er et teppe, hvor alle fibrene vender samme vei og er systematisk ordnet.

Man kan klippe i teppet og lage en flenge, og deretter kan man så sy sammen flengen. Man kan lappe helheten, men ikke hver eneste lille tråd, og derfor vil sømmen se annerledes ut og være mer kaotisk, akkurat som et arr.